ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 .พัน.202 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 61
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8683
Total views : 415479