ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการงานโครงการปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 344
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9556
Total views : 280361