กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กองทัพภาคที่ 2 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More