กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“ทหารช่วยเหลือประชาชน” “กำลังใจคือยาใจในการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีเยี่ยม”

     ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา ร.13 พัน.1 และกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกไฟไหม้บ้านติดต่อกัน จำนวน 4 หลังคาเรือน เมื่อ 28 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เสื้อผ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคถูกเผาไปกับกองเพลิง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงประสานงานกับส่วนราชการ , ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือในการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุ
     โดยหน่วยมีแผนที่จะจัดกำลังพลเข้าดำเนินการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในห้วงตั้งเเต่วันที่ 9 พ.ย. 65 เป็นต้นไป สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
     ในโอกาสนี้หน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยดังกล่าวพร้อมมอบสิ่งอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนที่จำเป็นในขั้นต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More