กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

     “พิธีปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565“
     พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณป่าชายแดน ฐานปฏิบัติการชนแดน ร้อย.ทพ.2601 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
     โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ,ผู้บังคับหน่วยทหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี โดยดำเนินการปลูกต้นยางนาเพื่อเพิ่มและซ่อมแซมพื้นที่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More