ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

เกษตรกรเดือดร้อน ทหารเราพร้อมจะช่วยเหลือ

     รถสายันต์มทบ.210 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรที่ขายผลผลิตไม่ได้ในช่วงวิกฤต COVID-19
มทบ.210 จัดรถสายันต์พร้อมกำลังพลจิตอาสา ลงในพื้นที่ เข้ารับซื้อพืชผักสวนครัว ของนายทองคำ ถาคำ เกษตรกรในพื้นที่ บ.ดอนแดง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งทางหน่วยได้เข้ารับซื้อฟักหอมจำนวน 80 กิโลกรัม เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรยังคงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถขายผลผลิตเหมือนเช่นเคย จึงได้เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรถึงสวน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นโดยผลผลิตที่รับซื้อในวันนี้ได้นำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 2
Views Today : 52
Views Yesterday : 670
Views Last 30 days : 8343
Total views : 441596