ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี 2565

     พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 โดยได้ให้คำแนะนำ แนวทางการฝึก เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สร้างความชำนาญในการปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก โดยมี พันโท ภาณุวัฒน์ เหล็กยัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 280
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7366
Total views : 441974