กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี 2565

     พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 โดยได้ให้คำแนะนำ แนวทางการฝึก เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สร้างความชำนาญในการปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก โดยมี พันโท ภาณุวัฒน์ เหล็กยัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More