กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองพลทหารม้าที่ 3 เรียกพลเข้าทำการฝึกกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน

     พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังสำรอง ของกองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่ได้เรียกพลเข้าทำการฝึกกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน ประจำปี 2565 โดยฝึกในเรื่องการฝึกปฐมพยาบาล, วิชาการติดต่อสื่อสาร และ วิชายานยนต์ ที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65
     กำลังพลสำรองเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการรักษาความมั่นคง และอธิปไตยของชาติ ซึ่งในยามปกติเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติสาธารณะ ยามประเทศเข้าสู่สภาวะสงคราม จะเข้ารับราชการทหารปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังทหารประจำการในการป้องกันประเทศ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More