ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

มทบ.210 ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

     พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 นำคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำโดย นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม พร้อมด้วย ส่วนราชการ เยาวชนตัญญูคลับ, อาสาสมัครกิจการพลเรือน, รด.จิตอาสา, นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.ธาตุพนม
     จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติและปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
     ในการนี้ หน่วยได้นำกำลังพลจิตอาสาร่วมทำความสะอาดปรับทัศนียภาพโดยรอบโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลการปฎิบัติประชาชนมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 49
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8671
Total views : 415467