กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จัดดนตรีในสวน เฉลิมพระเกียรติ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9

     มณฑลทหารบกที่ 21 โดย หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 21 ร่วมสร้างความสุขให้ประชาชนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง และประเทศเริ่มกับเข้าสู่ปกติ ซึ่งขณะนี้ภาคส่วนต่างๆ ได้เริ่มจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในหลายรูปแบบ โดยผู้บัญชาการทหารบก ให้ใช้ศักยภาพทางดนตรีของกองทัพบก นำวงดุริยางค์ทหารบกไปบรรเลงขับกล่อม สร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนในสวนสาธารณะ ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น. มีทั้งการขับร้องและบรรเลงเพลงสร้างความผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆ มีประชาชนให้ความสนใจและร่วมรับฟัง ทั้งผู้ที่มาออกกำลังกายและมาพักผ่อนหย่อนใจ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More