ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

มิ่งขวัญของปวงชน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

     ร.3 พัน 3 นำกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพร และไถ่ชีวิตโค – กระบือ ในโอกาสมหากุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้ายู่หัว แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูลและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 282
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7368
Total views : 441976