กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก ในพื้นที่ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๒๑ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕
 
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More