ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก ในพื้นที่ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๒๑ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕
 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 290
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7376
Total views : 441984