ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี, ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ภายในค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2, สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ก่อนที่จะแยกย้ายไปจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดภายในตัวเมืองนครราชสีมา ต่อไป
     การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญสูงสุดของทหาร ดังนั้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 470
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10018
Total views : 430510