กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี, ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ภายในค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2, สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ก่อนที่จะแยกย้ายไปจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดภายในตัวเมืองนครราชสีมา ต่อไป
     การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญสูงสุดของทหาร ดังนั้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More