กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง มทภ.2(2) ตรวจเยี่ยม/ติดตามงานก่อสร้างฯ หน่วยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2(2) ตรวจเยี่ยม/ติดตามงานก่อสร้าง/งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ร้อย. หน่วย ชสบ.6 ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 ประจำปี 65 ดำเนินการ โดยหน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6 ทั้งนี้ รอง มทภ.2(2) ได้ให้หน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการเพิ่มเติมซ่อมปรับปรุงประตู (บานกระจก) , หลอดไฟให้แสงสว่างสำหรับทางเดินเข้าห้องน้ำ และการจัดระเบียบสายไฟภายในอาคาร เพื่อให้อาคารมีความเรียบร้อยสมบูรณ์

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More