กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับน้องคนเล็กกองทัพบก

     ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการของหน่วย เพื่อเป็นสวัสดิการ และเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการ ในฝึกและการปฏิบัติงานภายในหน่วย พร้อมเน้นย้ำการประกอบเลี้ยงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ และรักษาความสะอาปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน โรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More