กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง มทภ.2(2)/รอง ผอ.ศฝ.จอส. ภาค 2 พบปะให้กำลังใจผู้รับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 2/65

     เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2(2)/รอง ผอ.ศฝ.จอส. ภาค 2 พบปะให้กำลังใจผู้รับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 2/65 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้รับการฝึก โดยมี พล.ต.นรธิป โพยนอก เสธ.ทภ.2/ผอ.หลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More