กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลตรีสมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 /รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

     พลตรีสมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 /รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 2/65 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More