กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสาพระราชทาน

     พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3/รอง ผอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 พบปะให้กำลังใจผู้รับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 2/65 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More