กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง มทภ.2 (2) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ และการเสวนา “

     รอง มทภ.2 (2) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ และการเสวนา “ การปลูกต้นยางนาและไม้มีค่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวม ”
     เมื่อวันอังคารที่ 21 มิ.ย.65 , เวลา 1300 พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2 (2) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ และการเสวนา “ การปลูกต้นยางนาและไม้มีค่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวม ” ณ อาคารประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองระเวียง มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา โดยมี พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , อธิการบดี มทร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการเสวนา หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More