กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่2ห่วงใยใส่ใจสุขภาพครอบครัวกำลังพล

     “โครงการตรวจสุขภาพแม่บ้าน” กองทัพภาคที่ 2 โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพครอบครัวกำลังพล
ที่ ห้องศรีพัชรินทร์ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจคัดกรอง สุขภาพครอบครัวกำลังพล ห่างไกลมะเร็งเต้านม
     ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จัดขึ้น เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับครอบครัวกำลังพล และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งพบมากเป็นอันดับสองในสตรีไทยและมีแนวโน้มพบสูงขึ้น สตรีทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมและสามารถรักษาให้หายได้ถ้าพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกเพื่อตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย เพื่อให้แพทย์สามารถรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำครอบครัวกำลังพลในการดูแลสุขภาพร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More