กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ

     พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 และเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ” ณ วัดสันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย พันเอก สาธิตอุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ผู้แทนนายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 28 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
     โดยภายในกิจกรรม มีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด และมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน มอบทุนการศึกษา จำนวน 46 ทุน ให้กับนักเรียน จากนั้นได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ” ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณวัด พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ 20 ต้น ทาสีและซ่อมแซมห้องน้ำวัดสันติวิหาร
     ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงคลาสสิคแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 มาบรรเลง และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานให้บริการตัดผมฟรี พร้อมทั้งนำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

164

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More