กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ร.3 โดย ร.8 เติมความสุข เติมพลังใจให้คนขอนแก่น “ ดนตรีในสวน ”

     กองพลทหารราบที่ 3 โดย กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย นำวงสีหราชแบนด์ ร่วมสร้างความสุขด้วยบทเพลงอันไพเราะ”เติมความสุขให้คนไทย เติมพลังใจให้คนขอนแก่น” ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง และประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก
     โดยการบรรเลงและขับกล่อมบทเพลงภายใต้บรรยากาศอันแสนร่มรื่น สร้างความสุข ความผ่อนคลายให้แก่ประชาชนที่มาออกกำลังกาย ที่บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
     ในโอกาสนี้ หน่วยยังได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ตรวจวัดอุณภูมิ,ตรวจวัดความดัน และ แจกหน้ากากอนามัย พร้อม แอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 จะจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ทุกวันพุธ เวลา 17.00 น.-20.00 น. ณ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More