กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ขวัญและกำลังใจการผู้บังคับบัญชา

     พันโทเศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ (KFC) ให้กับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องทหารใหม่ว่าเขาคือน้องคนเล็กของกองทัพบก ที่ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีเมื่อมาอยู่ในรั้วกองทัพบก ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More