กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญต่อการฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำ ต้องดี ต้องรอด ต้องปลอด (covid-19) 100%

     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ให้การต้อนรับ พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.6 พัน.23 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานทหารใหม่ และปฏิบัติ/การฝึกภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบ Bubble & Sealed จากผู้ฝึกทหารใหม่ พร้อมกันนี้ ผบ.พล.ร.6 ได้เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญของผู้บังคับบัญชา เช่น การเฝ้าระวังโรคลมร้อน การเข้มงวดมิให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 และการลงทัณฑ์ผิดแบบธรรมเนียมทหาร ซึ่งจะต้องไม่มีเป็นอันขาด
     ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ฝึกของทหารใหม่ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ฝึกฯ และมอบสิ่งบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในหน่วยฝึกฯ ทุกนาย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More