สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
     โดยมี คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ และคณะแม่บ้าน เฝ้าฯ ส่งเสด็จ ณ สนามบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 302
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4753
Total views : 243666