กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และพระราชทานขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ประจำปี 2565 ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลชัยภูมิ
     โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ พรชนก บุญธรรมเจริญ ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 คณะข้าราชการทหาร ตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สนามบิน กองบิน1 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More