กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ

     พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณป่าชายแดน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ,ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี โดยดำเนินการปลูกต้นยางนาเพื่อเพิ่มและซ่อมแซมพื้นที่ป่า จำนวน 400 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More