กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เดอะมอลล์โคราชจัดงานบุญยิ่งใหญ่ประจำปี “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” 14-22 พ.ค.2565 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

     ร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาโลก วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจ..ใกล้ธรรม เดอะมอลล์โคราช “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” วันที่ 14-22 พ.ค.2565 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช
     โดยในวันที่ 14 พ.ค.2565 เดอะมอลล์โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริการส่วนท้องถิ่นหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา
     โดยจัดริ้วขบวนอัญเชิญจากหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สู่ลานมอลล์พาร์คและนำประดิษฐานไว้ ณ บุษบก มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
โดยมี พลตรี นรธิป โพยนอก เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More