กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 นำเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งจะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบไป ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More