กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ร.8 จัดพิธีวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 8 ครบรอบ 42 ปี โดยมี พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 ,พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผบ.ร.8 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2, ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 3 และ ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 8 พร้อมคณะ ส่วนราชการ, ภาคเอกชน และกำลังพลร่วมพิธีฯ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ หน่วยได้จัดให้มีการบวงสรวงถวายสักการะบูรพกษัตริย์ การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในอดีต

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More