ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ 484 ทุน รวม 1,490,000 บาท ฝากให้เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ กองร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     สำหรับในปีนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกและ
จากกิจการสวัสดิการในกองทัพภาคที่ 2 ที่ดำเนินกิจการในค่ายทหารพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ กองร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งสิ้น 1,490,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 344 ทุนๆ ละ 2,500 บาท, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 70 ทุนๆ ละ 3,500 บาท, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ปริญญาตรี จำนวน 70 ทุนๆ ละ 5,500 บาท โดยจัดบุตรข้าราชการฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี 50 คน ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด
     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางให้กับบุตรข้าราชการฯ ว่า ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ขอให้ใช้ทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ละเว้นการประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง เพื่อความสำเร็จซึ่งรอเราอยู่ในวันข้างหน้า

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 475
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10023
Total views : 430515