กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ 484 ทุน รวม 1,490,000 บาท ฝากให้เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ กองร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     สำหรับในปีนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกและ
จากกิจการสวัสดิการในกองทัพภาคที่ 2 ที่ดำเนินกิจการในค่ายทหารพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ กองร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งสิ้น 1,490,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 344 ทุนๆ ละ 2,500 บาท, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 70 ทุนๆ ละ 3,500 บาท, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ปริญญาตรี จำนวน 70 ทุนๆ ละ 5,500 บาท โดยจัดบุตรข้าราชการฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี 50 คน ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด
     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางให้กับบุตรข้าราชการฯ ว่า ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ขอให้ใช้ทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ละเว้นการประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง เพื่อความสำเร็จซึ่งรอเราอยู่ในวันข้างหน้า
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More