ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

จิตอาสา “โคก หนอง นาวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร” ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่ป่า และย่ำโคลนสร้างแนวกันตลิ่งพัง

     วันนี้ (11 พ.ค.65) ที่ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “โคก หนอง นา” วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร โดยมีกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชน และสร้างแนวกันตลิ่ง
     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำหริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรม สาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร” เตรียมความพร้อมในการการขับเคลื่อน (Sufficiency Economy Development Zones :SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อห่มดิน ย่ำฟางสร้างแนวกันตลิ่ง ลดกันพัง ชะล้างขอบตลิ่ง ในพื้นที่ “โคก หนอง นา” วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ซึ่งการสร้างกิจกรรมครั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับชุมชนของวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหารอีกด้วย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 783
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8189
Total views : 442797