กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทภ.2 ตรวจเยี่ยม ด้วยความห่วงใย พร้อมส่งกำลังใจให้น้องคนเล็กกองทัพบก | หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.3

     หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.3 ค่ายสีหราชเดโชไชย : พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ฯ, พบปะพูดคุย ส่งกำลังใจให้กับน้องๆ ทหารใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญสำหรับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ ฯ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More