กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

นำความห่วงใยส่งกำลังใจให้น้องทหารใหม่

     พล.ท. สวราชย์ แสงผล มทภ.2 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.6 พัน.6 และ ม.7 พัน.14 และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 และพบปะทหารใหม่ ผ่านระบบ Zoom โดยมี พลตรี พรชัย มาหลิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ณ กองพลทหารม้าที่ 3
     มทภ.2 กล่าวขอบคุณในความเสียสละที่เข้ามารับใช้ชาติ ให้กำลังใจน้องทหารใหม่ เพื่อคลายความกังวล พร้อมกำชับให้ครูฝึกดูแลทหารใหม่เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัว และเน้นย้ำการรักษามาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ห้ามเกิดการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More