กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เติมน้ำ เต็มใจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

     ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร บริการแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่าย ที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคณ บ้านทุ่งแร่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More