กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เพื่อน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล

     พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน จากการรับบริจาคตามโครงการของ ทบ. และ ทภ.2 ที่ให้หน่วยรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น หนังสือเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและ รร.ในโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ รร.ดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยคณะครูและนักเรียน ได้กล่าวขอบคุณ ผบ.มทบ.27 และคณะ ที่มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More