กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ฌาปนสถานกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 2 วัดสุทธจินดา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตโควิด 19 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

     ฌาปนสถานกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (วัดสุทธจินดา) จังหวัดนครราชสีมา พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้เสียชีวิตโควิด 19 ครั้งที่ 4 ซึ่งฌาปนสถานกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ได้ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตโควิด 19 ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ให้ฌาปนสถานในเครือกองทัพบก ดูแลประชาชน ในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     เพื่อเป็นการลดภาระของครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดูแลการบรรจุศพตามมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด 19 – มูลนิธิหลักเสี่ยงเซียงตึ้ง​ สว่างเมตตาธรรม ด้านการเคลื่อนย้ายศพ ซึ่งมีวัดสุทธจินดา จัด​สวดบังสุกุลในพิธีประชุมเพลิงศพ ซึ่งฌาปนสถานกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องพิธีกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More