กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พสกนิกรจังหวัดขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 18.20 น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคที่ 2 เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน สมาคมแม่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดย มณฑลทหารบกที่ 23 จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น และกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยมี พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยมณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติยิ่ง

165

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More