กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่โคราช

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจเลือก จังหวัดนครราชสีมา คณะที่ 4 โดยมี พันโท รัชพล อุ้มเงิน ผบ.ม.พัน.21 พล.ร.6 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ และพบปะกับทหารกองเกินที่รอการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ และเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More