กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เริ่มแล้วการตรวจเลือกทหารประจำปี2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 โดยมี พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More