กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 และสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยได้อัญเชิญ “พระพุทธสิงห์ชัยมงคล” พระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร 11 องค์ ให้ผู้ร่วมพิธีได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานรวมพลกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More