กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1430 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ในห้วงไตรมาสแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 รับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมหารือการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 461
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10009
Total views : 430501