กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี 2565

     กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมประชุมเพื่อหารือรับฟังข้อมูลปัญหาภายในชุมชนและประชาสัมพันธ์การสมัครใจเข้ารับราชการของทหารกองประจำการประจำปี 2565 ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคันนา ม.5 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More