กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน

     สืบเนื่องมาจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มีโครงการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝัน ให้กับนักเรียนมัธยมในพื้นที่รับผิดชอบ พ.ท.สุรศักดิ์ มณีศรี ผู้แทน มทภ.2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน 10 ทุนการศึกษา และยังกล่าวให้นักเรียนที่ได้รับทุนได้ศึกษาตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More