กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

เมื่อ 15 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 0800 รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (1) ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งป.61(เพิ่มเติม) ณ พื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.จอมพระ จว.ส.ร. โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท) ,ผู้แทน พลังงานจังหวัดสุรินทร์, ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประชาชน และ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More