กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

เมื่อ 16 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 0800 พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (1) ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งป.61 (เพิ่มเติม) ณ พื้นที่ อ.กาบเชิง ,อ.พนมดงรัก จว.ส.ร และ อ.ประโคนชัย จว.บ.ร. โดยมี รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.ร.(ท) และ รอง รมน. จังหวัด บ.ร. (ท) พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์, ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More