กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

     ยามใดพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ เมื่อนั้นทหารจิตอาสาเราจะไป กำลังพลจิตอาสา ป.6 พัน.23 ร่วมใจพัฒนาวัดวิสุทธิมรรคาราม และชุมชนบ้านถนนหัก ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยทำการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนสร้างเป็นกำแพงเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะดิน บริเวณพื้นที่รอบอุโบสถวัด
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More