กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารอิ่มท้อง พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือ

ชุด ชป.กร. ร.16 พัน.3 ร่วมกับ ชป.โครงการศิลปาชีพฯ บ้านคำน้ำสร้าง เข้าช่วยเหลือเกษตร บ.ท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 7 ราย โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ภัยน้ำท่วมซ้ำซาก โดยมวลน้ำจากลำน้ำชีจะมาถึงในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดการเสียหาย เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กำลังพลรับประทาน และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More