กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ฉีควัคซีนเถอะน้องเจ็บน้อยกว่าอกหักเยอะ

ร.3 พัน.3 ให้การสนับสนุนยานพาหนะ และบุคลากรในการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียน โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จ.นครพนม โดยทางจังหวัดนครพนมให้บริการฉีดวัคซีนให้เรียน และเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดนครพนม จะได้รับวัคซีนครบ ภายใน พ.ย.64

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More