ประกาศรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การสอบนักเรียนนายสิบปีงบประมาณ2565

**รวมหลักสูตร นนส. เหล่า ร. เข้ากับ นนส.ทบ. และกำหนดใช้หลักสูตร นนส.ทบ. ระยะเวลา 1ปี 6 เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,500 นาย** โดยสัดส่วนเป็นดังนี้
1.พลเรือน 500 นาย
   – สอบคัดเลือก 375 นาย
   – กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
     1.1.กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
     1.2.กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
     1.3.กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
     1.4.กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
     1.5.บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
     1.6.กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย
2.ทหารกองประจำการ 2000 นาย
     2.1กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
     2.2กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
     2.3 กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย
     2.4กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย
………………………………..
ยศ.ทบ.จะเริ่มทำการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 4
Views Today : 452
Views Yesterday : 177
Views Last 30 days : 9410
Total views : 417349